Företagstjänster / Yrkespsykologiska bedömningar

Screening och tester

Yrkespsykologisk undersökning/bedömning

Sedan 2011 ställer Transportstyrelsen krav på att alla lokförare, förare vid spärrfärd samt växlare i huvudspår ska genomgå en Yrkespsykologisk undersökning/bedömning.  Denna innehåller de minimikrav som ställs på fysisk och psykisk lämplighet för att erhålla ett förarbevis och därmed även vara lämplig att arbeta som förare. Kraven är gemensamma i hela EU och baseras på riktlinjer från det EU-gemensamma organet European Railway Agencys yrkespsykologiska råd. Den Yrkespsykologiska bedömningen kan utan svårighet och med fördel inkluderas i urvalsprocessen.

Syftet med urvalet

Syftet med urvalet är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som är avgörande för säkerheten inom järnvägssektorn. Det finns internationell forskning, främst från England, som styrker detta.
I urvalet är det kandidatens framtida arbetsprestation som ska vara i fokus, inte generell information om kandidaten.

De grupper som inte omfattas av krav på Yrkespsykologisk undersökning/bedömning. För de yrkesgrupper som inte omfattas av krav på YPU finns möjlighet att utifrån yrkeskravsanalys och arbetsgivarens önskemål inkludera delar av det som krävs för förare.

Testens omfattning

Urvalet kan inledas med ett webbaserat förtestet, som är ett väl utprovat screeninginstrument.  Förtestet tar cirka 40 minuter och kan göras i hemmiljö. Kunden får skriftlig återkoppling på förtestet. Därefter väljer kunden vilka kandidater som ska gå vidare till den avslutande yrkespsykologiska bedömningen. I ”psykologdelen” ingår fem/sex datorbaserade test. Den sökande ska även besvara ett personlighetsformulär. Därefter följer en strukturerad intervju och återkoppling av testresultat. Resultaten rapporteras till kunden, om möjligt redan samma dag, genom en muntlig redovisning samt ett skriftligt utlåtande.

De test vi arbetar med är vetenskapligt utprovade och internationellt använda och godkända.

Uppföljning och utfall

TCC erbjuder även uppföljning av urvalen för att se hur väl kandidaterna har motsvarat förväntningarna efter 6-12 månader i det nya yrket.

För mer information om testupplägg, priser och bokningar kontakta:
Test- och Urvalsansvarig Tina Fernerud Björklund, christina@tcc.se eller ring på 010-682 32 12

 

Yrkespsykologiska bedömningar förare:

bild2

 

Exempel på andra yrkesgrupper där Yrkespsykologiska bedömningar används:

 

YPU1