Bokning

Våra utbildningar

23 starter på 4 platser
Vistelse i spår

Utbildning Vistelse i spår För att få vistas i eller nära spårområde krävs Vistelse i spår-behörighet. Detta gäller Jerhusen såväl som Tr...

Läs mer eller skicka anmälan ⟶

Löpande start och flexibel plats
Lastsäkring och funktionskontroll

  Grundläggande Lastsäkring Grunderna för lastning av järnvägsvagnar. Användning av vagn, lastkapacitet, lastens dimensioner, lastningss...

Läs mer om utbildningen ⟶

Löpande start och flexibel plats
Skydds- och säkerhetsplanerare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Förarbevis, Förare växling huvudspår

Kursen leder till grundläggande teoretisk färdighet att framföra järnvägsfordon som förare och ansvara för trafiksäkerheten som tillsyningsman...

Läs mer om utbildningen ⟶

Löpande start och flexibel plats
Råd och skydd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Skydds- och säkerhetsledare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Förare spärrfärd och tågfärd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Examination

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Tillsyningsman vid A-,L-,E-skydd samt vägvakt

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
ATC för förare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶