Utbildning / Bokningsregler

Bokningsregler

Här på vår hemsida hittar du ett stort utbud av aktuella kurser.

Vid avbokning kurser/certifieringar:

Om du får förhinder och inte kan delta på den kurs du bokat gäller följande avbokningsregler: 
Kostnadsfri avbokning fram till 29 dagar innan kursstart.

Vid avbokning 28-14 dagar före kursstarten debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 13-0 dagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften. 

Överlåt din plats 

Du kan överlåta din plats till en annan kursdeltagare. Då överlåter du också avgiften till den nya deltagaren. Meddela oss ersättarens namn och kontaktuppgifter senast dagen innan kursstart för att överlåta din plats.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett kurstillfälle vid för få deltagare.

Vi ersätter inte deltagarens kostnader för resor och logi i samband med avbokning.
Kontakta oss gärna för frågor om våra avbokningsregler.

Vi är tacksamma om du skriftligen meddelar oss eventuella förändringar och avbokningar för att undvika missförstånd.

Vid avbokning tester/testtillfällen:

Om du får förhinder och inte kan delta på det test eller testtillfälle som du gäller följande avbokningsregler:
Kostnadsfri avbokning fram till 5 dagar innan kursstart.

Vid avbokning 5-0 dagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett test tillfälle vid för få deltagare.

Vi ersätter inte deltagarens kostnader för resor och logi i samband med avbokning.

Kontakta oss gärna för frågor om våra avbokningsregler.

Vi är tacksamma om du skriftligen meddelar oss eventuella förändringar och avbokningar för att undvika missförstånd.

Priser 

Priserna avser kurser som genomförs innevarande år. Våra priser regleras årligen.

Mervärdesskatt tillkommer på alla våra utbildningar.