Fakta

Poäng:
220
Längd:
44 veckor
Studietakt:
100%
Studieform:
Bunden


Det finns 4 inplanerade starter, dessa finner du längre ner!

Lokförare

Järnvägen behöver dig! 

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige? Ansök till Sveriges mest kompletta grundutbildningar för lokförare! 

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Yrkesutbildningen varvar teori med praktik. Den är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel via CSN. 
 

 

 • Delkurs 1: Introduktion och Järnvägsteknik 
 • Delkurs 2: Regler och säkerhet i järnvägsmiljö                                         
 • Delkurs 3: Miljö                                                                                                      
 • Delkurs 4: Föraren                                                                                               
 • Delkurs 5: Regler och säkerhet för tågfärd och växling                                  
 • Delkurs 6: LiA 1                                                                                                      
 • Delkurs 7: Förarbeviset                                                                                 
 • Delkurs 8: Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 1                      
 • Delkurs 9: Rullande materiel                                                                           
 • Delkurs 10: Farligt gods                                                                                  
 • Delkurs 11: LiA 2                                                                                                 
 • Delkurs 12: Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 2                 
 • Delkurs 13: LiA 3                                                                                                   
 • Delkurs 14: Examensarbete                                                                                                      
 • Delkurs 15: Examination                                                                                       
 • SUMMA Yrkeshögskolepoäng: 220

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


För att uppfylla de grundläggande kraven på fysisk och psykisk lämplighet att framföra
järnvägsfordon krävs att den sökande uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

Urvalsprocessen:
Vi tillämpar urvalstester vid urvalet, dessa kommer du som sökande att ta del av efter det att du blivit bedömd som behörig.

Du kommer då att få en inbjudan till att genomföra ett webbaserat test som genomförs i hemmiljö. Det är ditt  eget ansvar att se till att spam-filter etc tillåter mail med aktiva länkar. 

Om du klarar test 1 (det s k förtestet) blir du inbjuden till fortsatta urvalet (test 2) på den studieort som du har sökt. 

Om du har klarat av det fortsatta urvalet (test 2) bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

Observera att den Yrkespsykologiska bedömningen samt läkarundersökningen bekostas av dig som sökande.

Våra inplanerade starter

Ort:
Hallsberg
Startar:
2022-03-07
Sista ansökan:
2021-10-15 12:59
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Annica Strömqvist
annica@tcc.se
Ort:
Göteborg
Startar:
2023-01-23
Sista ansökan:
2022-09-15 23:58
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Annica Strömqvist
annica@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01
Ort:
Boden
Startar:
2023-01-30
Sista ansökan:
2022-09-16 00:00
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Annica Strömqvist
annica@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01
Ort:
Hallsberg
Startar:
2023-03-13
Sista ansökan:
2022-10-28 23:59
Ant. platser:
30
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Annica Strömqvist
annica@tcc.se

Anmälan till denna start öppnar 2022-02-01