• 2020-02-21 14:53
  • Mathilda Idhult

Ansökningsprocessen

För att ansöka till vald utbildning måste du gå in via länk till YH-antagning.se och skapa ett konto.

Följ de anvisningar som du får efter det att du loggat in.

OBS: Vi tar ej emot betyg skickade via mail och har ingen möjlighet att hämta betyg från centrala databaser. 

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du bifoga betyg som styrker din behörighet.

Du måste ha betyg i följande tre ämnen: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk (Krav från Transportstyrelsen) för att kunna anses som behörig till utbildningen och kunna erhålla Transportstyrelsens Förarbevis. Utan godkänt Förarbevis kan du inte utöva yrket. 

OBS: Samtliga betyg ska vara svenska alternativt validerade till svensk motsvarighet via UHR. TCC genomför EJ egna valideringar- det måste du som sökande ordna innan du ansöker. Tala med en SYV i din hemkommun. 

Fri prövning av reell kompetens enligt MYh: s vanliga process gäller alltså INTE till denna utbildning. 

När du har bifogat betyg/intyg och blivit bedömd som behörig får du automatiskt ett mail med en inloggningskod till ett förtest. Bifogat i mailet, finns instruktioner om vad du bör tänka på när du gör förtestet.

 - Förtest skickas ut löpande under antagningsprocessen

 

Det är den sökandes eget ansvar att se till att spam-filter etc tillåter mail med aktiva länkar. 

Förtestet är endast aktivt under en viss tid från det att det är ivägskickat. 

OBS: Har du inte svarat på förtestet inom en vecka ogiltigförklaras resultatet och du avförs som sökande till utbildningen. 

Se till att göra förtestet så fort som möjligt efter det att Du mottagit länken!

Om du klarar test 1 (det s k förtestet) blir du inbjuden till fortsatta urval (test 2) på den studieort som du har sökt. 

Om du har klarat av kraven även i det fortsatta urvalet (test 2) bokas du in för test 3, den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

Efter avslutat test 3, den s k yrkespsykologiska bedömningen, prioriteras de sökande som rekommenderats av testande psykolog. En lista över de sökandes prioritering/rangordning (YPU-poäng) i den yrkespsykologiska bedömningen presenteras för ledningsgruppen.

Klarar du inte kraven i test 3 blir du inte rekommenderad, och anses då som ej behörig till utbildningen.

Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om antagning.

Antagningsbesked samt information om den obligatoriska läkarundersökningen skickas ut. Reserver får besked om vilken reservplats de har.

OBS: läkarundersökningen inkl drogtest betalas av den sökande själv.

Rekryteringen avslutas normalt senast en månad innan kursstart.