Rekrytering

2002 började TCC att genomföra egna urval av lokförare. Våren 2003 startade vi den första KY-utbildningen till Lokförare i Hallsberg. Sedan dess har vi rekryterat och utbildat 2000 av Sveriges idag 3000 verksamma lokförare.

TCC samarbetar med tre psykologer med mångårig erfarenhet av arbetspsykologi, samtliga ackrediterade av Transportstyrelsen. De samlade erfarenheterna och kunskaperna kring urval av personal i säkerhetstjänst inom järnvägssektorn är mycket stor.
Sedan 2004 har vi även gjort ett stort antal urval av andra yrkeskategorier, som arbetar med säkerhetstjänst inom järnvägssektorn som t ex fordonsoperatörer, spårvagnsförare och trafikledare.

Yrkespsykologisk undersökning/bedömning

Sedan 2011 ställer Transportstyrelsen krav på att alla lokförare, förare vid spärrfärd samt växlare i huvudspår ska genomgå en Yrkespsykologisk undersökning/bedömning.  Denna innehåller de minimikrav som ställs på fysisk och psykisk lämplighet för att erhålla ett förarbevis och därmed även vara lämplig att arbeta som förare. Kraven är gemensamma i hela EU och baseras på riktlinjer från det EU-gemensamma organet European Railway Agencys yrkespsykologiska råd. Den Yrkespsykologiska bedömningen kan utan svårighet och med fördel inkluderas i urvalsprocessen.

Syftet med urvalet

Syftet med urvalet är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som är avgörande för säkerheten inom järnvägssektorn. Det finns internationell forskning, främst från England, som styrker detta.
I urvalet är det kandidatens framtida arbetsprestation som ska vara i fokus, inte generell information om kandidaten.

De grupper som inte omfattas av krav på Yrkespsykologisk undersökning/bedömning. För de yrkesgrupper som inte omfattas av krav på YPU finns möjlighet att utifrån yrkeskravsanalys och arbetsgivarens önskemål inkludera delar av det som krävs för förare.

Testens omfattning

Urvalet kan inledas med ett webbaserat förtestet, som är ett väl utprovat screeninginstrument.  Förtestet tar cirka 40 minuter och kan göras i hemmiljö. Kunden får skriftlig återkoppling på förtestet. Därefter väljer kunden vilka kandidater som ska gå vidare till den avslutande yrkespsykologiska bedömningen. I ”psykologdelen” ingår fem/sex datorbaserade test. Den sökande ska även besvara ett personlighetsformulär. Därefter följer en strukturerad intervju och återkoppling av testresultat. Total tidsåtgång är cirka 3½ timme. Resultaten rapporteras till kunden, om möjligt redan samma dag, dels en muntlig redovisning samt ett skriftligt utlåtande.

De test vi arbetar med är vetenskapligt utprovade och internationellt använda
bl a  inom järnvägen.

Uppföljning och utfall

TCC erbjuder även kunden uppföljning av urvalen för att se hur väl kandidaterna har motsvarat förväntningarna efter 6-12 månader i det nya yrket.

Mera information
om priser och bokningar får du av Lena Jakobsson, lena@tcc.se
om testupplägg  får du av psykolog  Åke Jönsson,  jonak54@gmail.com

Nyheter

20181221
Nytt bolag vill säkra personalbehov för växande tågbransch
Läs mer här

20180925
Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare
Läs mer här

20171011
Alla LASTSÄKRINGSDOKUMENT kommer löpande att publiceras här

20171011
REPORTAGE från YH utbildningen i Boden

Läs mer här

20171011
LYCKAT PROJEKT i Boden

Läs mer här

Sidan uppdaterad 2018-03-16